Odpowiedzi

2010-03-22T22:01:16+01:00
Wyznacz x
P= 1/3(a² + 2ax)
P= 1\3a kwadrat + 2\3 ax \ 1\3
P\ 1\3 = a kw + 2\3 ax
P * 3\1 - a kw = 2\3 ax
3P \1 -a kw = 2\3 ax \* 3
9P - a kw = 2ax \: 2a
9P - a kw \2a =x


Z podanych wzorów fizycznych wyznacz wskazane wielkości.
a) P= d/m RT \ : RT
P\RT = d\m \* d
Pd \RT = m

b) f= 9/5c + 32 ; c
f -32 = 9\5c
tu nie wiem czy c jest do 5 czy jako do ułamka więc dwa rozwiązania :

f -32 = 9\5c \*9
9f - 288 =5c \: 5
9f - 288 \ 5 = c

f -32 = 9\5c \ *5\9
f-32 * (5\9) = c

c)s = vt + at²/2 \ * 2
2s = vt + at kw
2s - vt = at kw \ t kw
2s -vt \t kw = a


d) F = G* Mm/r² \ *r kw
F* r kw = G * Mm \:
F* r kw \ G = Mm \ : M
f* r kw \ G |M = m