Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-05-02T22:36:49+02:00
-działalność ludzi
-erozja gleby na lądzie
-dewastacja lasów namorzynowych na wybrzeżu która powoduje coraz większe zamulenie wód przybrzeżnych i obumieranie polipów
-wycieki ropy naftowej
-zanieczyszczenie wody ściakami komunalnymi i przemysłowymi
-pogłębianie dna na szlakach morskich
-barabarzyńska metoda połowu ryb, czyli głuszenie czyli detonowanie materiałów wybuchowych pod wodą
-rozwój nadmorskich ośrodków turystycznych powoduje zwiększające się zanieczyszczenie i zamulenie wód przybrzeżnych
-wandalizm niektórych turystów którzy odrywają kawałki koralowca "na pamiątkę"
20 4 20
2010-05-02T23:05:13+02:00
Zagrożenia raf koralowych:
*zwiększona ilość dwutlenku węgla w atmosferze
*zmiany klimatyczne
*woda coraz bardziej kwaśna, bardziej uboga w węglan wapnia
*zanieczyszczenie i zamulenie wód przybrzeżnych
*działalność ludzi
19 3 19