Odpowiedzi

2010-03-22T20:28:59+01:00
Anarchia wśród szlachty rozpanoszyła się dopiero w XVIII w za panowania Sasów, co świetnie ilustruje powiedzenie " za króla Sasa, jedz, pij i zaciągaj pasa". Wcześniej wszystko było w miarę uporządkowane, tak jak pisze Benjamin Disraeli.
Uważam jednak, że funkcjonowanie zasady "liberum veto" było idiotyzmem. Później przekupieni posłowie nie raz używali liberum veto, co przyczyniło się do rozpadu I RP. Usunięcie tego przywileju przez Konstytucję I Maja w 1791, właściwie nic nie dało.
Liberum veto zostało użyte po raz pierwszy nie przez posła Władysława Sicińskiego, ale w 1669 przez kijowskiego posła Adama Olizara.
Tak naprawdę do rozpadu Polski przyczyniły się wielkie rody magnackie, które bardziej od interesu Polski martwiły się o własne majątki. Zwykła średnia szlachta i szlachta zaściankowa, nie miała zbyt wielkiego wpływu na politykę.
W Polsce kształtowała się jedna z pierwszych europejskich demokracji. To u nas szlachta, czyli część obywateli (reszta stanów nie miała prawa głosu) wybierała przywódcę państwa. W kraju, który nie miałby stabilnej sytuacji na pewno elekcja nie miałaby miejsca, a już na pewno takie państwo nie byłoby mocarstwem przez ok. 200 lat.
Podsumowując o anarchii możemy mówić dopiero od panowania dynastii Sasów w Polsce. Wcześniej wszystko funkcjonowało tak jak być powinno: chłop pracował na polu na rzecz pana, a pan obradował w sejmie.