1.Pięciu pracowników podzieliło sie zapłatą tak, że czterech otrzymało odpowiednio ⅓, ¼, 1/6 , 1/5 całej zapłaty. Jaką część zapłaty dostał piąty pracownik?

2.Podróżnicy stwierdzili że jesli bęą spożywali każdego dnia pełne racje żywnościowe to zapasy wystarczą im na 10 dni.Oblicz na ile dni starczą im te zapasy, jęsli racje żywnościowe zostaną zmniejszone o 1/6. obliczenia.

3.Na mapie wykonanej w skali 1:250 000 droga łącząca dwie miejscowości ma długość 19 cm. Oblicz długośc tej trasy w rzeczywistości.Wyraź ja w kilometrach. Obliczenia.

4.Samochód jadać ze stałą predkością pokonał 20 km w ciągu 15 min. Jaka odległość pokona ten samochód jeśli będzie jechał z tą samą prędkością przez 2,5 godziny?

5.Uzupełnij stosując notacje wykładniczą.
7,8 × 10⁸m = km
8,3 × 10⁻⁵kg= g
4,7 × 10⁶m₂= ha= a
7,23 × 10⁻³cm³= l

6.Do 80g solanki o stężeniu 5% dolano 20g wody .Oblicz stężenie otrzymanego roztworu.Obliczenia.

7.Trzy pracownice- anna, barbara, cecylia - podzieliły wynagrodzenie za prace w stosunku odpowiednio 9:7:4. jaki procent wynagrodzenia otzrymała każda pani?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:44:26+01:00
Zad.3
1:250 000
1cm---2,5km
19cm---x

x=19cm*2,5km/1cm
x=47,5km

zad.4
2,5h=150min
20km---15min
x--------150min

x=20km*150min/15min
x=200km