Zadanie1
Oblicz obwód trójkąta równobocznego , którego wysokość ma długość 9cm.

---------------------------------------------------------------------------------------------
zadanie2
Na planie w skali 1:1000 działka w kształcie kwadratu ma pole równe72cm2. Oblicz długość przekątnej działki. Wynik podaj w metrach.
----------------------------------------------------------------------------------------------zadanie3
Oblicz pole równoległoboku o bokach długości 1dm i 4cm oraz kącie rozwartym o miarze 150stopni.
----------------------------------------------------------------------------------------------
zadanie4
W okrąg wpisano trójkąt ABC taki ,że kąt BAC=50stopni i kąt ABC=70stopni. Przez wierzchołek C poprowadzono styczną do okręgu przecinająca przedłużenie boku AB w punkcie D. Oblicz miary kątów trójkąta BCD.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T12:30:56+01:00
Zadanie 1
wzór na pole prostokątnego a2+b2=c2 czyli
9kwadrat+(1/2x)kwadrat=xkwadrat
81-1/4x2=x2
1/4x2-x2=-81
-3/4x2=-81/*(-4/3)
x2=108
x=pierwiastek z 108 to jest 6 pierwiastrków z3
odp. obwód trójkąta równobocznego=
3*6pierwiastków z3=18pierwiastków z3