1)w trapezie rownoramiennym dl wysokosci wynosi 14cm, przeatne sa do siebie prostopadle a ich pkt wspolny dzieli kazda w stosunku 1:3. oblicz obwód trapezu

2)w rownolegloboku ktorego obwod jest rowny 48cm stosunek wysokosc wynosi 3:5 Oblicz dl bokow tego rownolegloboku.

3)obwód trójkąta prostokątnego jest równy 60cm a wys poprowadzona do przeciwprostokatnej ma dl 12cm. oblicz dl bokow tego trojkata

4)jeden z bokow prostokata ma dl 1. wyznacz dl drugiego boku tego prostokata jesli proste poprowadzone z przeciwleglych ierzcholkow prostopadl do przekatnej dziela ja na rzy rowne czesc

1

Odpowiedzi

2009-10-28T17:37:33+01:00
2)ze stosunku wysokości: h₁÷h₂=3÷5 =>h₁=3k , h₂=5k
P=a*h₁
P=b*h₂
a*h₁=b*h₂
3k*a=5k*b
3a=5b

układ równań
2a+2b=48
3a=5b

a+b=24
3a-5b=0

a=24-b
3(24-b)-5b=0
72-3b-5b=0
-8b=-72
b=9

a=24-b=24-9=15