Odpowiedzi

2010-03-22T20:37:33+01:00
1. jądro komórkowe- zawiera materiał genetyczny, który jest odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie komórki

chloroplast- pełni ważną rolę w procesie fotosyntezy

mitochondrium- w tych organellach zachodzi proces uwalniania energii niezbędnej do życia komórki

2.Tkannki roślinne: twórcze i stałe

zwierzęce: nabłonkowa, łączna(chrzęstna, kostna, tłuszczowa, krew)

Sorry, ale 3 i 4 nie mam pojęcia.
2010-03-22T20:42:40+01:00
1.jądro.komórkowe-zawiera.materiał.genetyczny,który.odpowiada.za.prawidłowe.funkcjonowanie.komórki.
mitochondrium-jest.miejscem.uwalniania.energii.niezbędnej.do.życia.komórki
chloroplast-odgrywa.ważną.rolę.w.procesie.fotosyntezy.

2.zwierzęce:
tkanka.nabłonkowa
tkanka.łączna:
tkanka.chrzęstna
tkanka.kostna
tkanka.tłuszczowa
krew
tkanka.nerwowa
tkanka.mięśniowa

roślinne:
tkanki.twórcze
tkanki.okrywające
tkanki.miękiszowe
tkanki.przewdzące
tkanki.wzmacniające

3.łodyga-utrzymuję.w.odpowiednim.położeniu.pozostałe.części.pędu
liść-wytwarza.związki.organiczne.w.procesie.fotosyntezy.
odpowiada.za.wymianę.gazową.tlenu.i.dwutlenku.węgla.
korzeń-utrzymuje.rośline.w.podłożu
3 4 3
2010-03-22T20:58:32+01:00
2. Tkanki zwierzęce :
- nabłonkowe ; jednowarstwowe, wielowarstwowe
- łączne ; stałe - kostna, chrzęstna, tłuszczowa
- płynne - krew limfa
- mięśniowe ; gładka , poprzecznie prążkowana - szkieletowa, sercowa
- nerwowa
Tkanki roślinne:
twórcze:
-pierwotne ; stożki wzrostu
-wtórne ; miazga
stałe:
- okrywające ; skórka, korek
- wzmacniające ; zwarcica, twardzica
- przewodzące ; łyko, drewno
- miękiszowe ; miękisz spichrzowy, asymilacyjny, zasadniczy
3. Korzeń - służy do pobierania wody z solami mineralnymi i utrzymuje rośliny w podłożu
Łodyga - łącznik między korzeniami a liśćmi, spełnia funkcje transportowe
Liść - wytwarzanie substancji odżywczych, zapewnia wymianę gazową, umożliwia parowanie wody

resztę masz już podaną przez innych : >
1 5 1