Rowerzysta wyjechał z miejscowości A o godz.11.15 i jechał do miejscowości B z prędkością 20km na godzinę.Pół godziny później
wyruszył samochód z miejscowości A i jechał do miejscowości B z prędkością 60 km na godzinę.Jaka będzie odległość między rowerzystą a samochodem o godz.13.00?Oblicz

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:45:15+01:00
Dane: v= 20km/h, t=13.00-11.15= 1.45 h

v-prędkość
t- czas
s- przebyta droga

v=s/t => s=v*t
s= 20km/h*1.45h
s=29km - Droga przebyta przez rowerzystę do godziny 13.00.
Teraz droga samochodu
Dane: v=60km/h, t=13.00-(11.15+0.30h)= 1.15 h
s=v*t
s= 60km/h*1.15h=69km Droga przebyta przez samochód do godziny 13.00
Różnica: 69km-29km= 40km

O godzinie 13.00 różnica drogi między samochodem a rowerzystą będzie równy 40 km.

Liczę na status najlepszego rozwiązania.:) Pozdrawiam:)