JĘZYK ROSYJSKI

Opisz przebieg wczorajszego dnia, używając przedstawionych niżej czasowników i określeń czasu:

Встать, принять душ, одеться, завтракать, выйти в школу, учиться, обедать, играть в футбол, смотреть телевизор, готовить уроки, ужинать, ложиться спать.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:45:01+01:00
Ja wstała w siem ćasow utra. ja prinjała dusz, odjełas, potom ja zawtrakała i paszła w szkołu. W szkołu ja ćitała knigi, potom objedała a poclje yrokob ja igrała w futboł. Kagda ja wjernułas doma ja ugrała w kompjutjernyje ugry, smotrjeła tjeljewizar, gatowiła uroki. Wjećjeram ja użinałas i łożiłas spac.