Pilne!! Potrzebna natychmiast


1.oblicz długość okręgu o promieniu
a) 12 cm
b) 2,5 m
c) 1 1/4 dm
d) 4,15 cm

2. oblicz z dokładnością do 0,1 cm długość okręgu o średnicy:
a) 4 cm
b) 3,2 cm
c) 2,5 cm
d) 21,6 cm

3. oblicz pole koła o promieniu - podaj dokładny wynik:
a) 10 m
b) 6 m
c) 2 1/3 km
d) 0,5 cm

4. obicz pole koła o obwodzie
a) 10πcm
b) ½πcm
c) 62,8 m
d) 20 m

2

Odpowiedzi

2009-10-28T17:19:28+01:00
3. oblicz pole koła o promieniu - podaj dokładny wynik:
a) r=10 m
P=πr²
P=π10²
P=100πcm²

b) r=6 m
P=πr²
P=π6²
P=36πcm²

c) r=21/3 km
P=πr²
P=π21/3²
P=π7²
P=49πcm²

d) r=0,5 cm
P=πr²
P=π0,5²
P=π0,25cm²

4. obicz pole koła o obwodzie
a) l=10πcm
r=l/2π
r=10π/2π
r=5
P=πr²
P=π5²
P=π25cm²

d) l=20 m
r=l/2π
r=20/2π
r=10π
P=πr²
P=π10²
P=100πcm²
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T18:34:35+01:00
1 oblicz długośc okregu o promieniu
a)r=12cm
0bw=2πr
Obw=2*12π
Obw=24πcm

b)r=2,5m
Obw=2π2,5
Obw=5πm

c)r=1 1/4dm
Obw= 2π5/4
Obw=2.5πdm

d)r=4,15cm
Obw=2π4,15
Obw=8,30πcm

ZAD 2
a)π=3,14
d=4cm
r=2cm
Obw=2πr
Obw=2*3,14*2
Obw≈12,6cm

b)d=3,2cm
r=1,6cm
Obw=2*3,14*1,6
Obw≈10,1cm

c)d=2,5cm
r=1,25cm
Obw=2*3,14*1,25
Obw≈7,9cm

d)d=21,6cm
r=10.8cm
Obw=2*3,16*10,8
Obw≈67,8cm