Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:50:07+01:00
Napoleon popełnił szereg błędów: politycznych, militarnych, które przełożyły się na działanie Wielkiej Armii i wady w jej funkcjonowaniu. Poszerzenie terenu działań, trudne warunki terenowe, dysponowanie ogromnymi masami ludzkimi- to wszystko składało się na wynik końcowy. Bonaparte powiedział, że sam był swoim wrogiem i że chciał za dużo. Doskonale ujął przyczyny swojej klęski. Bonaparte sam siebie pokonał.
2010-03-22T20:58:51+01:00
Napoleon Bonaparte pod koniec swego panowania zaczął doceniać liczby. Przygotowywał armię silną tylko liczebnie. Byli to ludzie utrzymywani w Cesarstwie tylko strachem przed potęgą Bonapartego. Na kilkanaście narodów idących na Moskwę tylko Francuzi i Polacy byli mu oddani. Napoleon nie przewidział też, że Aleksander I będzie kontynuować tę wojnę, sądził że zaproponuje pokój na korzystnych warunkach. Pogoda była cały czas przeciw Napoleonowi. Duże znaczenie w klęsce miały też oddziały partyzantów chłopskich i kozackie, które szarpały oddziały Wielkiej Armii
1 5 1