Omówić wiersz "Dom" Juliana Tuwima. Oraz wypisać środki artystyczne.

Tuwim Julian
Dom

Wybuduję tobie dom zielony,
Dom zielony, bielony, brzozowy,
Do połowy winem ocieniony,
Malowany słońcem do polowy.

A w tym leśnym, w tym drzewnym kościele
Będzie kwitnąć twoje białe żeństwo,
Tam sprawimy wesołe wesele,
Odprawimy drzewne nabożeństwo.

Ledwo błyśnie i zapachnie ranek
Rosą, miętą, ptakami, oskołą,
Rozgłaskana wyśmiejesz na ganek
I zawołasz daleko, wesoło!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:54:00+01:00
Epitety:
dom zielony
Dom bielony
Dom brzozowy
drzewnym kościele
wesołe wesele