Wiatam mam zadania.
zadanie 1:wskaż co jest podstawą podziału skal na magmowe osadowe i przeobrażone.
zadania2: określ które z poznanych skał mają zastosowanie w gospodarce
zadanie 3:korzystając z map zamieszczonych w atlasie geograficznym, podaj nazwy surowców mineralnych wydobywanych w wielkopolsce .
z góry dzieki :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T20:56:38+01:00
1. Jest to podział wynikający z genezy ich powstania, magmowe to takie, które powstały w wyniku krystalizacji minerałów z magmy, osadowe w wyniku nagromadzenia się materiału przenoszonego przez czynniki zewnętrzne, skały przeobrażone (inaczej metamorficzne) powstają w wyniku przeobrażenia skał magmowych bądź osadowych po wpływem wysokiego ciśnienia lub temperatury i związanych z nimi procesami chemicznymi.
2. Praktycznie prawie wszystkie skały mają zastosowanie w gospodarce, np. ropa, gaz ziemny, węgiel, maja zastosowanie w energetyce; marmury, bazalty, granity to surowce skalne stosowane budownictwie; sole, gipsy, są stosowane w przemyśle chemicznym; wapienie jako nawozy sztuczne; rudy metali takich jak żelazo, miedź, cynk ołów są stosowane w hutnictwie
3. W Wielkopolsce występują złoża: węgla brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego, soli kamiennej, miedź a no i liczne surowce skalne takie jak bazalt, wapień, granit, piaski,
53 4 53