DAJĘ NAJLEPSZĄ ZA ZADANIE!
PROSZĘ! KONIECZNIE NA TERAZ!!!!

Przeczytaj tekst i odpowiedz:
Napisz stosunek władz komunistycznych do polskiego państwa podziemnego.


W drugiej połowie lipca 1994 Armia Czerwona zajmuje ziemie polskie między środkowym biegiem Wisły a Sanem, Bugiem i Narwią. Ujawniające się oddziały AK, które w ramach realizacji planu ,,Burza'' na samej Lubelszczyźnie wyzwalają w walce z Niemcami- samodzielnie bądź we współpracy z wojskami sowieckimi- kilkadziesiąt miejscowości, zostają rozbrojone i internowane. Podobny los spotyka administrację cywilną, która przejmuje władzę na wyzwolonych spod okupacji terenach. 21 lipca radio moskiewskie podaje informację o powołaniu w Chełmie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, z nieznanym szerzej działaczem Polskiej Partii Socjalistycznej, edwardem osóbką- morawskim, na czele. Odczytany zostaje zostaje manifest PKWN, rzekomo wydany w chełmie. W rzeczywistości polscy komuniści powołują PKWN w Moskwie, na polecenie Stalina. Chełm zostaje zajęty przez armię czerwoną 22 lipca, a pierwsi członkowie PKWN docierają do miasta dopiero 28 lipca. PKWN od początku znajduje się pod całowitą kontrolą władz sowieckich, z gen. Nikołajem Bułganinem na czele. Komitet spotyka sie z negatywnym przyjeciem ze strony rządów Wlk. Brytanii i USA. Z drugiej jednak strony zaczynają one wywierać jeszcze większy nacisk na premiera rządu polskiego na uchodźstwie, Stanisława Mikołajczyka. Oczekują jego zgody na przyjęcie tzw. linii Curzona, przebiegającej wzdłuż Bugu, jako wschodniej granicy Polski. Po przyjęciu administracji na obszarze tzw. Polski Lubelskiej komuniści natychmiast rozpoczynają budowę aparatu przemocy. Jego celem jest likwidacja podziemia niepodległościowego. Wsparcia udzielają im siły NKWD i sowieckiego kontrwywiadu wojskowego ,,Smiersz''. Stosują masowy terror wobec żołnierzy AK. Na zamku w lublinie - jednym z największych miejsc niemieckich kaźni w okupowanej Polsce - lokują się teraz komunistyczne władze bezpieczeństwa. Do kwietnia 1945 r. zostaje tam zamordowanych na przynależność do AK przeszło 100 oficerów i żołnierzy okręgu lubelskiego. Na ścianach domów pojawiają się, drukowane przez komunistów, plakaty AK- zapluty karzeł reakcji. Rozpoczynaja się prześladowania polskiego ziemiaństwa i arystokracji. Na podporządkowanych sobie terenach PKWN przeprowadza grabieżczą reformę rolną oraz przymusowy pobór do wojska. 31 grudnia 1944 PKWN przekształca sie w Rząd tymczasowy, pomimo że reprezentowani są w nim jedynie polscy komuniści i kilka współpracujących z nimi drobnych grup politycznych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T22:43:49+01:00
Rosjanie przypisują sobie całkowicie wyzwolenie Polski po II Wojnie Światowej, działania AK rzekomo uznają za dyktowane przez rząd Rosyjski i kierowane przez gen. Nikołaja Bułganina. Na Polskim premierze na uchodźtwie wywierają nacisk, by ten zaakceptował linię Curzona, czyli ustalenie granic "wchodniej Polski". Następnie Rosjanie zaczynają walczyć z powstańcami, likwidują podziemie niepodległościowe, stosują masowy terror i prześladowania wobec żołnierzy AK. Na miejsce, w których sprawować bezpieczeństwo wybierają zamek w Lublinie, w którym to mordują do kwietnia 1945 roku około 100 oficerów AK. Następują masowe prześladowania arystorkacji oraz ziemiaństwa, zostają przeprowadzone reformy ("reforma" rolna, która tak naprawdę była odebraniem praw oraz przymusowy pobór wojskowy). PKWN przekształca się w Rząd Tymczasowy, a władze w nim sprawują Polscy komuniści...
1 3 1