Ułóż chronologicznie podane wydarzenia z dziejów stosunków Polsko-Krzyżackich,stawiając cyfrę 1 przy wydarzeniu najstarszym.Następnie przepisz litery,którymi oznaczono poszczególne zdania (zgodnie z numeracją),odczytaj i wyjaśni hasło.

___ E-Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi Polskiemu hołd.
___ U-Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski.
___ A-Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem Krzyżackim pod Płowcami.
___ I-Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie.
___ W-Bitwa pod Grunwaldem.
___ E-Litwa przyjmuje chrzest-Krzyżacy nie mogą już na nią napadać pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa.

___ N-Krzyżacy podbijają ziemie Prusów i tworzą własne państwo.
___ K-Jadwiga wstępuje na tron Polski.
___ W-Kazimierz Wielki podpisuje traktat pokojowy z Krzyżakami.
___ R-Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy.
___ I-Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie.


1

Odpowiedzi

2013-05-04T10:59:28+02:00

11 - E - Były mistrz zakonu krzyżackiego składa królowi Polskiemu hołd.
1 - U - Konrad Mazowiecki sprowadza Krzyżaków do Polski.
4 - A - Król Władysław Łokietek stacza bitwę z zakonem Krzyżackim pod Płowcami.
10 - I - Polska odzyskuje Pomorze Gdańskie.
9  - W - Bitwa pod Grunwaldem.
8 - E - Litwa przyjmuje chrzest - Krzyżacy nie mogą już na nią napadać pod pozorem szerzenia chrześcijaństwa.

2 - N - Krzyżacy podbijają ziemie Prusów i tworzą własne państwo.
6 - K - Jadwiga wstępuje na tron Polski.
5 - W - Kazimierz Wielki podpisuje traktat pokojowy z Krzyżakami.
7 - R - Władysław Jagiełło zostaje władcą Polski i Litwy.
3 - I - Krzyżacy podstępnie zajmują Gdańsk i Pomorze Gdańskie.

 

Hasło: UNIA W KREWIE

 

Wyjaśnienie: Unia personalna Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim zawarta 14 sierpnia 1385 r. w obliczu zagrożenie krzyżackiego.

 

Pozdrawiam serdecznie

56 4 56