Odpowiedzi

2009-10-28T17:23:03+01:00
V=pi*4kwadrat*3=48pi= 150,72

Pc=2*pi*4*(4+3)=2*pi*4*7= 56pi=175,84