Wskaż stwierdzenia odnoszące się do państwa (możliwe kilka punktów):
A. Brak oddzielonego granicami terytorium
B. Określone terytorium zamieszkiwane przez trwałą wspólnotę ludzi
C. Władza jest zależna od innych państw
D. Wspólnota ludzi podporządkowana władzy państwowej

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:09:34+01:00
2010-03-22T21:13:07+01:00
B. określone terytorium zamieszkiwane przez trwałą wspólnotę ludzi.
D.wspólnota ludzi podporządkowana władzy państwowej.
13 3 13