Odpowiedzi

2010-03-22T23:15:44+01:00
S=560km
t=czas 1 auta
v= prędkość 1 auta

t=t-1h= czas 2 auta
v+10= predkość 2 auta

560=tv
560=(t-1)(v+10)
560=tv+10t-v-10
t=560/v

560=560/v ×v+10×560/v-v-10
560=560+5600/v-v-10
5600/v-v=10/×v

v²+10v-5600=0
Δ=b²-4ac=100+22400=22500
√Δ=150
v=(-b+√Δ):2a=(-10+150):2=70= prędkość 1 auta