Określ ,jak zmieni się objętość stożka o promieniu r i wysokości H, gdy:
a) wysokość zwiększamy dwukrotnie,
b) promień zwiększamy dwukrotnie,
c) wysokość i promień zwiększamy trzykrotnie,
d) wysokość zwiększamy dwukrotnie i promień zmniejszamy dwukrotnie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:20:13+01:00
V=⅓PpH=⅓πr²H
a)⅓πr²×2H=2×⅓πr²H=2V - rośnie dwukrotnie
b)⅓π(2r)²H=4×⅓πr²H=4V - rośnie czterokrotnie
c)⅓π(3r)²×3H=(9×3)×⅓πr²H=27V - rośnie dwudziestosiedmiokrotnie
d)⅓π(½r)²×2H=(¼×2)×⅓πr²H=½V - maleje dwukrotnie
36 4 36