Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T17:23:12+01:00
Niemetale występują we wszystkich stanach skupienia, a metale tylko w stałym oraz w ciekłym (rtęć).
Niemetale są palne, a metale nie są palne.
Niemetale nie przewodzą prądu i ciepła, a metale dobrze przewodzą prąd i ciepło.
Niektóre niemetale mają charakterystyczny zapach, a metale nie mają zapachu.
Niemetale są toksyczne, a metale nie są toksyczne.
Niemetale są bez połysku, a metale mają połysk.
Niemetale mają niską temperaturę topnienia i wrzenia, a metale wysoką.
Niemetale mają różne barwy, a metale przeważnie złoty, srebrny oraz brązowy.
Niemetale są kruche, są gazem lub cieczą, czyli nie są kowalne, a metale są kowalne.
29 4 29