Zad.1
ile litrów wody zmieści się w akwarium ,które ma kształt prostopadłościanu o wymiarach 6dm x 30cm x 45cm?

zad.2
pole powierzchni graniastosłupa trójkątnego prawidłowego ,w który krawędź podstawy równa się 3 cm a wysokośc 5cm wynosi:...

zad.3
wszystkie krawędzie graniastosłupa prawidłowego trójkątnego o objętości 16√3 cm³ mają jednakową długość.Suma długości wszystkich krawędzi wynosi :...?pliska szybko :)

1

Odpowiedzi

2010-03-22T21:49:29+01:00
1. zamieniamy jednostki na dm więc otrzymujemy:
6dm x 0.3 dm x 0.45dm to mnożymy i otrzymujemy 0.81 dm do potęgi 3 więc 0.81litra
2. 3 x 3 x 5 + 2 x (a*2 x pierwaistek z 3)/4 (zapisz to w ułamku)
to jest równe 45+9pierwiastków z 3 podzielone przez 2.
3. V=16 pierwiastków z 3
więc 16pierw.z 3 = a*2 razy pierw. z 3 <licznik, a w mianowniku 4
dalej 64 pierw.z 3 = a*2 pierw z 3 (bo pomnożyliśmy przez 4)
teraz mnożymy przez pierw. z 3 i otrzymujemy a*2=64, więc a=8
suma dł. wszystkich krawędzi to 9a=9 razy 8= 72

mam nadzieję, że zrozumiesz o co chodzi ;)