Odpowiedzi

2010-03-22T21:26:51+01:00
Dziękuję Ci Panie za hojne dary.
Dziękuję za miłość, w której nie masz miary.
Dziękuję za dobroć i łaskę spowiedzi.
Dziękuję Ci Jezu w imieniu wszystkich dzieci.
Dziękuję Ci także w imieniu młodzieży,
Twej serdeczności żaden człowiek nie zmierzy.
Dziękuję za serce, za życie, za świat.
Dziękuję Ci Jezu, że mogę tu trwać.
2010-03-22T21:27:01+01:00
O Jezu, Boże wiekuisty,
Dziękuję Ci za niezliczone łaski
I dobrodziejstwa Twoje.
Niech każde uderzenie serca mojego
Będzie nowym hymnem dziękczynienia
Ku, Tobie Boże.
Każda kropla krwi mojej,
Niech krąży dla Ciebie, Panie;
Dusza moja-
To jeden hymn uwielbienia miłosierdzia Twego.
Kocham Cię Boże, dla Ciebie samego
2010-03-22T21:52:19+01:00
Dziękuję CI Boże za to że jesteś wszechmocny.
Dziękuję Ci ojcze że świeci nade mną słońce twojej łaski.
Boże dziękuję Ci że jesteś moim ojcem na którego zawsze mogę liczyć.