Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:31:36+01:00
MONARCHIA ABSOLUTNA
Cechy monarchii absolutnej:
-włądza króla jest nieograniczona
-osoba władcy jest całkowicie utożsamiana z państwem.
-centralizacja władzy
-odsunięcie reprezentacji stanów od decyzji politycznych
-rozwój zawodowego wojska na utrzymaniu państwa
-rozwój systemu skarbowo-podatkowego
-rozwój administracji królewskiej zależnej od monarchy
-podporządkowanie kościoła państwu (uzasadniał to m. in. Jean Bodlin)
-władza jest suwerenna na arenie wewnętrznej(władca nie jest niczym ograniczony) i zewnętrznej(niezależność od papiestwa i cesarstwa)

ABSOLUTYZM OŚWIECONY
XVIII w -nowy etap w absolutyzmie
Inaczej uzasadniano władzę monarchy: powinien mieć silną władzę, bo działa na rzecz rozwoju państwa. Zaczęto nazywać go "pierwszym sługą państwa".
Cechy absolutyzmu oświeconego:
-monarcha dba o rozwój gospodarczy, stosujac politykę merkantylizmu(dbałość o dodatni bilans handlowy, zwiększanie eksportu, ograniczanie importu)
-reformy wojskowe i dbałość o rozwój armii, wzrost liczebności armii
-dbałość o rozwój oświaty (Prusy wprowadziły obowiązek szkolny dla chłopców)
-podporządkowanie Kościoła, dbałość o tolerancję religijną
-tworzenie nowoczesnej administracji
1 5 1