Zrób 2 krzyżówki:
Hasła główne to :
Kręgowce
Bezkręgowce

Wszystkie hasła pisane tylko i wyłącznie w rzeczowniku, czas do jutra. MUSZĄ DOTYCZYĆ TEMATU ZWIĄZANEGO Z KRĘGOWCAMI I BEZKRĘGOWCAMI!!!
Proszę o nie kopiowanie innych prac tego typu tylko wymyślenie własnej, dam bonus dla najlepszej krzyżówki.
Czas do jutra do godziny 16, ale kto pierwszy ten lepszy, liczę się również jakość :)
jest to dla mnie bardzo ważne z gory dziękuję

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T15:39:23+01:00
1.szKielet
2.Ryby
3.zĘby
4.Gady
5.kOńczyny
6.nerWowy
7.torbaCze
8.krEw

1. konstrukcja zewnętrzna lub wewnętrzna wytwarzana przez organizm, służy do przyczepu mięśni oraz ochrony narządów
2. są grupą zmiennocieplnych zwierząt żyjących w wodzie.
3. występują w jamie gębowej, służą do chwytania, rozgniatania pokarmu, mogą być jednakowe lub zróżnicowane na siekacze, kły i trzonowe
4. zwierzęta typowo lądowe, ich ciało jest pokryte jest łuskami lub tarczkami
5. wystające części ciała będące narządami ruchu,
6. układ wszystkich komórek nerwowych i narządów z nich utworzonych występujących w organizmie
7. młode rozwijają się w ciele matki; po urodzeniu wędrują do torby; np. kangur
8. tkanka płynna zwierząt, zbudowana z osocza i komórek krwi

1.oBleńce
2.pancErz
3.płaZińce
4.szczęKoczółki
5.naRządy gębowe
6.mieĘczaki
7.Gąbki
8.Owady
9.staWonogi
10.pierśCiennice
11.przEobrażenie

1. pasożyty, mające owalny, wydłużony kształt
2. zewnętrzny szkielet zbudowany chityny,
3. ich przedstawicielami są: tasiemiec i motylica wątrobowa
4. pierwsza para odnóży gębowych
5. służą do pobierania i rozdrabniania pokarmu u owadów
6. mają miękkie ciało, okryte płaszczem tworzącym jamę płaszczową. Należą do nich: ślimaki, małże, głowonogi.
7. pierwsze organizmy wielokomórkowe, ale beztkankowe
8. najliczniejsza grupa zwierząt
9. ich odnóża składają się z licznych członów połączonych stawami
10. zwierzęta występujące w morzach, wodach słodkich i glebie. Prowadzą wolny tryb życia
11. przemiana larwy w postać ostateczną

Sama ją zrobiłam, ale myślę, że powinna ci się spodobać. Jeśli coś ci się nie spodoba, zawsze możesz zmienić
Pozdrawiam ;)
9 4 9