Mam trzy zadania z maty pomocy pliss:

zad 1
Ile kilogramów roztworu osiemdzięcioprocentowego należy zmieszać z 4 kilogramami roztworu sześćdziesięcirocentowego, aby otrzymać roztwór siedemdziesiecioprocentowy.

zad 2
dwaj sąsiedzi an jan i pan kazimierz , hodują gołębie. mają ich razem 47. pan jan ma 12% gołębi mniej niż pan kazimiez. ile gołębi ma każdy z tych panów.

zad 3

Gazda Stach do swojego stada liczącego 28 owiec i 2 barany dokupił nowe stado, w którym było 15% baranów. Wpołączonym stadzie barany stanowiły 10%. jak liczne stado dokupił stach? ile baranów ma teraz w stadzie ???


ludzie pomocy <help>

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:34:04+01:00
1) 85% * x + 65% * 4 = 75% * (x+4)
0,85x+ 0,65*4 = 0,75x+ 0,75*4
0,85x + 2,6 = 0,75x + 0,4
0,1x = 0,4
x = 4

2) 2x-jan (88%y)
y-kazik

88%y+y=47
188%y=47
y=47* (100/188)
y=25 (Kazik)
Jan - 88%*25
Jan- 22

3) x – dokupione stado
2 + 15%x = 10% (x + 30)
2 + 15%x = 0,1x + 3
0,15x – 0.1x = 3 – 2
0.05x = 1/: 0.05
x = 20
15% * 20 = 3
2 + 3 = 5
2010-03-22T21:40:49+01:00
Znam rozwiązanie tylko do 1
x-roztwór 80%
y-roztwór60%
x+y=4kg
80%x+60%y=4kg razy 70%

x+y=4kg
0,8x+0,6y=4kg razy 0,7/10

x+y=4kg
8x+6y=4kg razy 7

x=4kg-y
8(4kg-y)+6y=28kg

x=4kg-y
32kg-8y+6y=28kg

x=4kg-y
2y=32kg-28kg

x=4kg-y
2y=4kg/2

x=4k-y
y=2kg

x=4kg-2kg
x=2kgx=2kg
y=2kg