29.Przekształć iloczny na sumy:
a) ½(3a-2)
b) ⅔(1.5+3x)
c) k(3l+2m)
d) -p(r-5s)

43.Zapisz jak najprościej:
a) 2a(b-3)-2b(a-3)
b) a(a+b)+a(a-b)+b(b+a)+b(b-a)
c) 5a(a-2)+2a(a+5)
d) 3(a+2b-3c)-2(a-2c)+5(c-b)-(a+b)
e) 8x(x+y)-2y(y-x)+½(6x²+8x²)-2(y²+5xy)
f) ½a(a+1)-2(a/4²-a/2)
g) ⅓a(a+1)-4(⅓a²-1/12a)-a(1-a)
h) 0.2(5a+10b)-7(0,1a-b)+a-b
DAM NAJ :}

2

Odpowiedzi

2010-03-22T21:39:51+01:00
29.Przekształć iloczny na sumy:
a) ½(3a-2)=1,5a-1
b) ⅔(1.5+3x)=1+2x
c) k(3l+2m)=3kl+2ml
d) -p(r-5s)= -pr+5sp

43.Zapisz jak najprościej:
a) 2a(b-3)-2b(a-3)=2ab-6a-2ab+6=-6a+6
b) a(a+b)+a(a-b)+b(b+a)+b(b-a)=a² +ab+a² -ab+b² +ab+b² -ab=2a² +ab+b²
c) 5a(a-2)+2a(a+5)=5a² -10a+2a² +10a=7a²
d) 3(a+2b-3c)-2(a-2c)+5(c-b)-(a+b)=3a+6b-9c-2a+4c+5c-5b-a-b=0
e) 8x(x+y)-2y(y-x)+½(6x²+8x²)-2(y²+5xy)=8x²+8xy-2y² +2xy+3x² +4x² -2y² -10xy=15x²
f) ½a(a+1)-2(a/4²-a/2)=1/2a² +1/2a-
g) ⅓a(a+1)-4(⅓a²-1/12a)-a(1-a)
h) 0.2(5a+10b)-7(0,1a-b)+a-b

prosze dalej jzu mi sie nie chce hehe;p

7 3 7
2010-03-22T21:57:56+01:00
29.
a)1½a - 1
b)1 + 2x
c)3kl + 2km
d)-pr + 5ps

43.
a)2ab -6a - 2ab + 6b = 6b - 6a
b)a² + ab + a² - ab + b² + ab + b² - ab = 2a² + 2b²
c)5a² - 10a + 2a² + 10a = 7a²
d)3a + 6b - 9c - 2a + 4c + 5c - 5b -a -b = 0
e)8x² + 8xy - 2y² + 2xy + 3x² + 4x² - 2y² - 10xy = 11x² 4y²
f)½a² + ½a - a/8 + a = ½a² - a/8 +1½a
g)⅓a² + ⅓a ₋ 4/3a² + ⅓a - a + a = -a² +⅔a
h)a + 2b - 0.7a + 7b + a - b = 1.3a + 8b
2 3 2