Odpowiedzi

2010-03-22T21:32:49+01:00
Napisz po polsku i na słownik elektroniczny
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T21:35:34+01:00
Day care for the dead rather sad. Nevertheless, I believe that I should not be sad, because my dead relatives were not bad. Pwnie are in paradise. On the day of the dead go to the cemetery. Lit a candle and pray long time. Then eracam home with their parents and remember the dead people.

Dzień zmarłych obchodzę dość smutno. Mimo to uważam, że nie powinnam być smutna, bo moi zmarli krewni nie byli źli. Pwnie są w raju. W dzień zmarłych idę na cmentarz. Zapalam świecę i długo się modle. Potem eracam do domu i razem z rodzicami wspominam zmarłych ludzi.