Odpowiedzi

2010-03-22T21:32:22+01:00
Chcąc odróżnić glukozę i fruktozę należy dodać wody bromowej w obecności kwaśnego węglanu sodu, woda bromowa odbarwi się w roztworze glukozy.

CH2OH-(CHOH)4-CH2OH + Br2 + 2NaHCO3CH2OH-(CHOH)4-COOH + 2NaBr + H2O + 2CO2
9 2 9