Praca z tekstem, proszę o pomoc.
"Nuż też pani łaskawa domowa azaż też z drugiej strony nie może bez wielkiej pracej a napoły z krotofilą nadobnych pożyteczków naczynić, gdy sie zabawi około ogrodów, około nabiałów, około lnów, około konopi? Wszytko a wszytko może sie to sowicie opłacić i domek sie napełnić. Bo to zimie zasię z dzieweczkami poprzędzie, płócienek nasprawuje, może i uprzedać, może i potrzebę domową zawżdy poczciwą mieć. Nuż też i gąska niezła, bo i piórka, i miąsko wżdy też darmo nie wynidzie, a mały to koszt - trawki nasiekać, ukropkiem gorącym ją odmiękczyć, otrąbkami posypać, to sie tak tem dobrze pan młody gęś uchowa, jak owsem, bo mu to snadniej połknąć i przechować. Nuż też kurczątko, nuż też kaczątko, nuż też i gołębiątko - wszytko to nic nie wadzi, bo to bez trudności, a na poły z krotofila wszytko być może. A przedsię i sława, i pożytek z tego roście, iż wżdy rzeką, iz porządek w domu."

1. Potwierdź instruktażowy charakter tekstu. Napisz współczesną polszczyzną, jak w czasach Reja przygotowywano karmę dla drobiu.

2. Zacytuj zdanie, które zawiera wyliczenie.

3. Wypisz 6 wyrazów świadczących o ekspresywności języka Reja.


1

Odpowiedzi

2010-03-22T21:41:47+01:00
zad 2
wylicznienie
"A przedsię i sława, i pożytek z tego roście, iż wżdy rzeką, iz porządek w domu"
2 1 2