3.Oblicz czas połowicznego zaniku izotopu polonu (jego masa atomowa wynosi 84 a masowa 209) wiedząc że z próbki o masie początkowej 200g po upływie 306 lat pozostało 25 g tego pierwiastka.
4.co to znaczy zicentyfikowac pierwiastki?
6.Narysuj uproszczony model helu
(proszę o całe rozwiązania samych odpowiedzi nie uwzględniam)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T07:12:03+01:00
Odp.1
Tak zmieniała się masa (84)Po w kolejnych czasach rozpadu:
200[g]Po - 100[g]Po - 50[g]Po - 25[g]Po;
Ogólnie nastąpił trzykrotny rozpad;
306[lat]/3=102[lata]-czas połowicznego zaniku Po-polonu.
Odp.2
Zidentyfikować pierwiastki tzn.za pomocą reakcji charakterystycznych określić, atomy jakich pierwiastków wchodzą w skład danej próbki.
Odp.3
Model atomu helu-He;
(2)He(4);gdzie Z=2(liczba atomowa),A=4(liczba masowa);
Jądro atomu helu zawiera:2-protony i A-Z=4-2=2-neutrony(to musisz zaznaczyć w okrągłym jądrze,przy czym proton ma ładunek dodatni a neutron obojętny).
Na pierwszej powłoce K,znajdują się 2-elektrony(ujemne),zapisujemy to 2e-.