A) (x do kwadratu +5) razy jedna druga dla x= -1
b) a do sześcianu - b do kwadratu dla a= -2, b=3
c) (3x do kwadratu +y) do kwadratu dla x=1, y= -0,2
d) dwie piąte a do kwadratu - jedną czwartą b do sześcianu dla a= -5, b= jedna druga
e) y do sześcianu + 4y do kwadratu - y + 8 dla y= - dwie trzecie

Błagam Pomórzciee na juTtrOoo... !

2

Odpowiedzi

2010-03-22T21:59:36+01:00
A) (-1 do kwadratu + 5 ) razy jedna druga=6 razy jedna druga=3
b) -2 do sześcianu - 3 do kwadratu=8-9=1
c)( 3 do kwadratu +- 0,2) do kwadratu = 77,44

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T22:12:29+01:00
A) (x do kwadratu +5) razy jedna druga dla x= -1
b) a do sześcianu - b do kwadratu dla a= -2, b=3
c) (3x do kwadratu +y) do kwadratu dla x=1, y= -0,2
d) dwie piąte a do kwadratu - jedną czwartą b do sześcianu dla a= -5, b= jedna druga
e) y do sześcianu + 4y do kwadratu - y + 8 dla y= - dwie trzecie
a ) (-1²+5) = (1+5) = 6
b ) a³-b² = -2³- 3² = -8+9 = 1
c ) (3x² + y)² = 9x⁴+3x²y+3x²y+y² = 9*1² + 3*1²*(-0,2) +3*1²*(-0,2) + 0.2² = 9-0,6-0,6+0,04 = 9-o.8 = 8.2 < nie mam pewnosci ze dobrze
d) ⅖a²-¼b³ = ⅖* (-5)² - ¼*½³= 10 - 0,03125 = 9,96875
e) y³+4y²-y+8 = -8/27 + 16/9-⅔+8= 40/27 - 18/27+8=8 22/27