Odpowiedzi

2010-03-22T21:44:45+01:00
Szwecja jest :
Jedynym krajem, który efektywnie wykorzystuję zarówno energię atomową jak i odnawialne źródła energii jest Szwecja. Jest ona również jedynym krajem, który w ramach unijnej polityki ekologicznej zdecydował się na podniesienie poziomu udziału paliw niekopalnych w sumie pierwotnych źródeł energii do 50 proc.