Odpowiedzi

2010-03-22T21:48:00+01:00
Ykt mediolański został ogłoszony wspólnie przez cesarza zachodniej części Imperium Rzymskiego (głównego w tym okresie) Konstantyna Wielkiego oraz cesarza wschodniej części Licyniusza w 313 r. w Mediolanie. Ogłaszał on wolność wyznania w Cesarstwie Rzymskim. Od tej pory chrześcijanie bez przeszkód mogli wyznawać swoją religię. Na mocy edyktu nastąpił zwrot budynków i gruntów kościelnych gminom chrześcijańskim.
6 4 6
2010-03-22T21:48:16+01:00
Edykt mediolański- wydany w 313r. n.e. przez cesarza rzymskiego Konstana Wielkiego dokument zrównujący w prawach chrześcijaństwo z innymi religiami (legalizacjia chrześcijaństwa).
7 4 7
2010-03-22T21:49:09+01:00
Edykt mediolański to : proklamacja zapewniająca wolność religijną zwłaszcza chrześcijanom , ogłoszona 313 w Mediolanie przez cesarza Konstantyna W. (i Licyniusza).
5 5 5