1. Oblicz związaną z obrotem Ziemi szybkość liniową drzewa rosnącego na równiku.
Potrzebne dane znajdź w źródłach wiedzy.
2. Oblicz wartość przyspieszenia dośrodkowego działającego na muchę siedzącą na skraju
płyty muzycznej o średnicy 30 cm, która wykonuje
33 (cale) i 1/3( ulamek) obrotów na minutę

1

Odpowiedzi

2010-03-22T23:39:07+01:00
Zad.1

Dane:
R=6370[km];
T=24[h];
Pi=3,14;
Wzór:
V=(2pi*R)/T;
V=( 2*3,14*6370)/24;
V=1667[km/h].

zad.2

Dane:
d=30[cm]=0,3[m];
r=d/2=0,3/2=0,15[m];
T=60[s]/33,3=1,8[s]-czas jednego pełnego obrotu.
Wzór:
V=(2pi*r)/T;
V=(2*3,14*0,15)/1,8=0,52[m/s];
ar=V^2/r;
ar=(0,52)^2/0,15;
ar=0,27/0,15=1,8[m/s2].
Odp.Wartość przyśpieszenia dośrodkowego wynosi ar=1,8[m/s2].
3 4 3