Odpowiedzi

2009-10-28T17:21:22+01:00
Branka jest to pobór do wojska rosyjskiego.
Władzę zarządziły ten pobór z inicjtywy Aleksandra Wielkopolskiego, który nie chciał dopuścic do wybuchu powstania.
70 4 70
2009-10-28T19:06:01+01:00
Branka- był to pobór do carskiego wojska w Królestwie Polskim zarządził ją sprawujący swe rządy za aprobatą Cara Aleksandra drugiego z rodu Romanowów Aleksander Wielopolski. Jej celem miało być zneutralizowanie osób mogących brać udział w nadchodzącym powstaniu. Z reguły były to osoby o przekonaniach patriotycznych którym nie obcy by był czyn zbrojny. Wielopolski chciał w ten sposób uciszyć wrzenie w Królestwie Polskim. Polska szlachta i arystokracja liczyła że dzięki wizycie Aleksandra drugiego w Warszawie uda się choćby częściowe przywrócenie swobód demokratycznych na terenie Królestwa Polskiego. Niestety własny Sejm Senat wojsko czy polskie władze były nie do zaakceptowania przez Cara Aleksandra drugiego. Reformy w Carskiej Rosji tak zwana odwilż posewastopolska nie wpłynęła w żaden sposób na złagodzenie polityki Carskiej w Królestwie Polskim. Tak zwana Branka zarządzona przez Aleksandra Wielopolskiego zdecydowała niemal o natychmiastowym wybuchu Powstania Styczniowego w nocy z 22na 23 stycznia 1863 roku.Patrioci Polscy nie mogąc już dłużej czekać przyspieszyli moment wybuchu Powstania Styczniowego. .
10 3 10