Odpowiedzi

2015-02-05T22:30:45+01:00
Partykuła jest nieodmienną częścią mowy, która wzmacnia lub w rozmaity sposób modyfikuje znaczenie innego wyrazu lub zdania. Tradycyjnie wśród partykuł wymieniano następujące: -li, czy, no, -że, niech, by, nie. Partykuły no i  -że mają funkcję wzmacniającą, podobnie ci oraz to. Partykuły czy oraz –li przekształcają zdanie z twierdzenia w pytanie. Partykuły niech i oby służą do wyrażania rozkazu lub życzenia. Partykuła by ujmuje czynność wyrażoną w zdaniu jako możliwą lub pożądaną (służy do tworzenia trybu przypuszczającego). Partykuła nie służy do zaprzeczania treści wyrazu lub zdania. Jak widać, partykuły wyrażają często stosunek  treści  wypowiedzi do rzeczywistości (czy jest pewna, możliwa czy niemożliwa) oraz stosunek mówiącego do treści wypowiedzi (czy mówiący chciałby, żeby się stał rzeczywistością czy też nie).Partykuła jest nieodmienną częścią mowy, która wzmacnia lub w rozmaity sposób modyfikuje znaczenie innego wyrazu lub zdania. Tradycyjnie wśród partykuł wymieniano następujące: -li, czy, no, -że, niech, by, nie. Partykuły no i  -że mają funkcję wzmacniającą, podobnie ci oraz to. Partykuły nie pełnią funkcji samodzielnej części zdania, ale mogą wchodzić w skład jakiejś części zdania razem z wyrazem, który modyfikują (np. partykuły –by oraz nie wraz z formą czasownika wchodzą w skład orzeczenia) albo też pozostają poza podziałem na części zadania, np. partykuła  to.


Przysłówek to część mowy, która jest określeniem czasownika. Nazwa przysłówek oznacza właśnie to, co stoi przy czasowniku, dosłownie: „przy słowie”, ponieważ w dawnej terminologii gramatycznej „słowo” to czasownik. Rzadziej przysłówek jest określeniem przymiotnika lub innego przysłówka. Oznacza cechę czynność lub stanu, m.in. sposób wykonania czynności, czas, miejsce i inne okoliczności, wśród których czynność lub stan ma miejsce. W związku z tym odpowiada na pytania: jak?, gdzie?, kiedy?, w jakim stopniu?, pod jakim względem? Jak widać, w zdaniu przysłówek pełni zwykle funkcję okolicznika. Przysłówek nie odmienia ani przez przypadki, ani przez osoby i czasy, ale niektóre przysłówki się stopniują. Wiele przysłówków pochodzi od przymiotników, zostały utworzone przez dodanie przyrostka: -o lub –e. Niektóre przysłówki nie dają się podzielić słowotwórczo, np. :wczoraj, niebawem, teraz, chyłkiem.

2 3 2