Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T22:21:04+01:00
Pomysł napisania Zemsty zrodził się w roku 1829, powstała natomiast w roku 1834. Geneza utworu wiąże się z historią majątku Korczyn, otrzymanego w posagu przez żonę autora. Ze znalezionych papierów wynikała wiadomość, że zamek ten jest obiektem wieloletnich sporów sąsiedzkich prowadzonych między: Janem Skotnickim i porywczym Piotrem Firlejem. Ich osoby stały się inspiracja dla autora, do konstrukcji głównych bohaterów utworu. Osią konfliktu dramatycznego jest skontrastowanie dwóch odmiennych osobowości: Cześnika Raptusiewicza i Rejenta Milczka, którzy trwają w wieloletnim konflikcie. Watki poboczne tworzą matrymonialne plany Cześnika, zakazana miłość Klary i Wacława, oraz komiczne przygody Papkina. Każdy akt kończy istotne dla przebiegu akcji wydarzenie ( wypędzenie robotników, wyzwanie na pojedynek zniweczenie planów małżeńskich ). Utwór zawiera komizm sytuacyjny i słowny, oparty na żarcie językowym, zabawnym powiedzonku czy zestawieniu słow.. Autor swobodnie operuje językiem. Jego tok jest żywy, giętki i swobodny, często potoczny. Fredro pod komiczną szatą demaskuje ludzkie mankamenty, skłonności, wady i słabości. Dzięki językowi postacie staja się dla widzów bliższe i dostępniejsze. Utwór uczy i bawi jednocześnie i po dziś dzień cieszy się ogromna popularnością, jest często wystawiany na scenie i doczekał się nawet w ostatnim czasie imponującej ekranizacji
3 3 3
2010-03-22T22:32:52+01:00
Zemsta – komedia Aleksandra Fredry w czterech aktach. Pierwsze wydanie książkowe (w zbiorze dzieł Fredry) miało miejsce w 1838 we Lwowie. Oba rękopisy powieści przechowywane są w Ossolineum we Wrocławiu.
4 4 4