Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T22:29:49+01:00
Objawy. Do najczęstszych objawów zatrucia pochodnymi benzodiazepin należą: zaburzenia równowagi, senność, zaburzenia koordynacji, zaburzenia mowy, śpiączka, podwójne widzenie, ataksja, obniżenie sprawności intelektualnej. Może wystąpić depresja ośrodka oddechowego i hipotermia. Nawet w wyniku znacznego przedawkowania objawy zwykle są łagodne. Niezwykle rzadko dochodzi do zgonu w wyniku przedawkowania samych tylko benzodiazepin. Poważniejsze objawy obserwuje się w zatruciach mieszanych etanolem lub innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.


Pierwsza pomoc. Bezpośrednio po zażyciu leków lub u zatrutych przytomnych konieczne jest podanie węgla leczniczego w roztworze wodnym, prowokowanie wymiotów aż do uzyskania wodojasnej treści żołądkowej, a następnie podanie soli glauberskiej. U chorych zatrutych z zaburzeniami świadomości (śpiączka toksyczna II-IV stopień) - zabezpieczenie podstawowych czynności życiowych, ułożenie zatrutego w pozycji bocznej ustalonej, ochrona przed oziębieniem. Nie prowokować wymiotów, nie podawać do picia żadnych płynów.

2 5 2