Wypisz rzeczowniki i czasowniki określ ich formy
czemu szumisz utrato?
czemu wody-zmącone
ciskasz na brzeg z rozpaczą?
czy utraciłaś,matko,dzięcię twoje rodzone,
ze tak głębie twe płaczą?

utraciłam ja syna, rodzone me dzięcię
utraciłam na wieki!
on śpiewał ból mych głębi, on niósł na wielkim świecie
jęk macierzystej rzeki

nie płacz matko utrato uciz zmącone fale syn twój zyje u ludzi on zamieszkał w ich sercach on tam wtórzy twe zale
cichnie matka utrata mija wiosek szeregi i ulata z westchnieniem tylko kiedy niekiedy uderzając o brzegi szumi syn imieniem

1

Odpowiedzi

2010-03-22T23:33:53+01:00
Czsowniki :
szumisz 2 os l.poj.r.---(nie ma) czas teraźniejszy,tryb oznajmujący
ciskasz 2 os l.poj.r.--- czas teraźniejszy, tryb oznajmujący
utraciłaś 2 os l.poj. r.żeński, czas przeszły, tryb oznajmujący
płaczą 3 os l.mn.r.---(nie ma) czas teraźniejszy,tryb oznajmujący
utraciłam 1 os l.poj.r.żeński czas przeszły,tryb oznajmujący
śpiewał 3 os l.poj.r.męski czas przeszły,tryb oznajmujący
niósł 3 os l.poj.r.męski czas przeszły,tryb oznajmujący
płacz 2 os l.poj.r.---(nie ma) tryb rozkazujący
zyje 3 os l.poj.r.--(nie ma) czas teraźniejszy,tryb oznajmujący
zamieszkał 3 os l.poj.r.meski,czas przeszły,tryb oznajmujący
wtórzy 3 os l.poj.r.---- czas teraźniejszy ,tryb oznajmujący
cichnie 3 os l.poj.r.--(nie ma) czas teraźniejszy,tryb oznajmujący
mija 3 os l.poj.r.--(nie ma) czas teraźniejszy,tryb oznajmujący
szumi 3 os l.poj.r.--(nie ma) czas teraźniejszy,tryb oznajmujący

rzeczowniki :
utrato - wołacz
wody - mianownik
brzeg - biernik
rozpaczą - narzędnik
matko - wołacz
dziecię - biernik
głębie - mianownik
syna - biernik
dziecię - biernik
wieki - biernik
ból - biernik
głębi - dopełniacz
świecie - narzędnik
rzeki - dopełniacz
matko - wołacz
fale - mianownik
syn - mianownik
ludzi - dopełniacz
sercach - narzędnik
żale - mianownik
matka - mianownik
utrata- mianownik
westchnieniem - narzędnik
brzegi - biernik
1 5 1