BARDZO PILNE!POMOCY!Rolnik zaorał całe pole w ciągu 4 dni. Pierwszego dnia zaorał 6 ha i 1/3 pozostałego pola, drugiego dnia zaorał 5 ha i 1/3 pozostałego pola, trzeciego 4 ha i 1/3 pozostałego pola. Czwartego dnia zaorał ostatnie 4 ha. Ile hektarów ma całe pole?

1

Odpowiedzi

2010-03-23T14:10:08+01:00
X=ilość ha

1 dzień zaorał:6+⅓(x-6)=6+⅓x-2=⅓x+4
zostało:x-(⅓x+4)=⅔x-4
2 dzień:5+⅓(⅔x-4-5)=5+²/₉x-3=²/₉x+2
zostało:⅔x-4--2-²/₉x=⁴/₉x-6
3 dzień:4+⅓(⁴/₉x-6-4)=⁴/₂₇x+⅔
zostało:⁴/₉x-6-⁴/₂⅔=⁸/₂₇x-²⁰/₃=4 ha
⁸/₂₇x=4+²⁰/₃
x=³²/₃ײ⁷/₈
x=36 ha miał pola
1 5 1