Odpowiedzi

2010-03-22T22:40:10+01:00
Południk, to pionowa linia łączą biegun północny z biegunem południowym. Przyjmując, że Ziemia jest kulą, otrzmujemy, że długość takiego południka to połowa obwodu Ziemi. Przyjmujemy, że pi ~ 3,14. Ze wzoru na pole kuli: P = 4 * pi * R² wyliczasz najpierw R czyli promień Ziemi i zamist pi piszesz 3,14: 51 008 300 = 4 * 3,14 * R² 51 008 300 = 12,56 * R² /: 12,56 4 061 170 ~ R²Pierwiastkując obie strony równania, dostajesz: 2015 ~ R R ~ 2015 km Obw. ~ 2 * 3,14 * 2015 km ~ 12654,2 km ½ obwodu ~ 12654,2 : 2 ~ 6327,1 km ~ 6327 km Długość południka Ziemi w przybliżeniu jest równa 6327 km.
2 5 2
2010-03-22T22:41:07+01:00
S=4πr²

51008300=4*3,14*r²
51008300=12,56r²
r²≈4061170
r≈2015 km

O=2πr
O=2*3,14*2015
O≈12654 km
12654/2=6327 <---- długość południka