Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T23:39:04+01:00
Przyczyną wojny polsko-ruskiej było wkroczenie wojsk rosyjskich na Ukrainę i Litwę
Przebieg wojny
27kwietnia 1792 w Petersburgu zawiązano spisek, który 14 maja ujawnił się jako konfederacja targowicka. 18 maja Katarzyna II wydała manifest, w którym oskarżała Rzeczpospolitą między innymi o to że polska utrudniała wojskom rosyjskim pobytu na Ukrainie
prześladowanie Rosji
Zaraz po tej deklaracji wojska rosyjskie ruszyły na Polskie której za zadanie było odcięcie wojsk Polskich.24lipca król złożył do konfederacji targowickiej swój akces i przed wcześnie nakazał złożyć broń.Na klęsce polsko-litewskiej w dużym stopniu miała zdrada sojusznika pruskiego który wbrew wcześniejszym zapewnieniom nie wspomógł wojsk polskich.
2 4 2