Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T23:18:34+01:00
Oblicz z jakiej wysokości spadło ciało ,jezeli czas jego ruchu wynosił 10 [s]
h=gt²/2
h=10*10²/2=1000/2=500 [m]

Oblicz energię kinetyczną ciała o masie m =200 [kg] poruszjącego się z prędkością V=10 [km/s]=10*1000 [m/s]=10 000 [m/s]

Ek=mV²/2= 200 * 10 000² /2= 100 * 10⁸=10¹⁰ [J]=10 [GJ]
2010-03-22T23:22:13+01:00
Zad1
dane:
t=10s
g=10m/s2
szukane:
h=?

h=gt2/2
h=10m/s2*100s2/2
h=500m
odp:ciało spadło z wysokości 500m.
zad 2
dane:
m=200kg
V=10km/s=10000m/s
szukane:
E k=?

E k= (m *V2) :2
E k=(200kg *100000000m2/s2):2
Ek=10000000000J=10000MJ