Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-28T17:48:23+01:00
<lol> nudzić się z nudów ?

Dzisiejsza młodzież nie wyobraża sobie zycia bez komputera. Komputery potrzebne są do nauki i rozrywki. Gdyby wiurs komputerwy zaatakowal wszystkie te maszyny, sądzę, że dużo więcej czasu zajęło by nam poszukiwanie informacji potrzebnych na lekcje w encyklopediach lub innych źródłach. Młodzież na pewno by się nudziła, ponieważ większośc wolnego czasu spędzają przed komputerem.

The today′s young people doesn't imagine lives without the computer. Necessary computers are to the learning and the entertainment. If the computer virus attacked all these machines, I think that a lot more the time it occupied that to us information search necessary on lessons in encyclopaedias or other sources. The young people are bored, because a lot of the spare time spend before the computer.