Odpowiedzi

2010-03-23T06:21:34+01:00
Odp.1
Odczyn kwaśny ;pH większe od 0 ,mniejsze od 7(duże stężenie jonów H(+));
-odczyn obojętny pH=7([H(+)]=[OH(-)];
-odczyn zasadowy pH większe od 7 maksymalnie do 14(stężenie OH(-) duże);
Odp.2
HCl=H(+)+Cl(-);
Mg(OH)2=Mg(2+)+2OH(-);
CaCO3-słabo rozpuszczalny,praktycznie niedysocjuje;
2NaOH=2Na(+)+2OH(-);
3H2SO4=6H(+)+3SO4(2-);
Mg(NO3)2=Mg(2+)+2NO3(-).
2 5 2