Odpowiedz! Przetłumacz pytanie i odpowiedź.
Np. What did you want to be when you were young? - I wanted to be a firefighter when I was young.(+tłumaczenie)

1. What job do you want to do now?
2. What did you try to do last week? Were you successful?
3. What did you decide to do at the weekend?
4. When did you start to use a computer?
5. When did you start to learn English?

1

Odpowiedzi

2010-03-22T23:50:26+01:00
1. What job do you want to do now? - - Jaką chciałbyś teraz wykonywać pracę ?
- Now I would like to work as a chef - - Chciałbym teraz pracować jako szef kuchni

2. What did you try to do last week? Were you successful? - Co próbowałeś robić ostatniego tygodnia ? Czy ci się udało ?
- A week ago I took part in the competition biological. I got second place. - Tydzień temu brałem udział w konkursie biologicznym. Zająłem drugie miejsce.

3. What did you decide to do at the weekend? - Co zamierzasz robić w ten weekend ?
- This weekend I plan to go to the lake. - W ten weekend zamierzasz jechać nad jezioro.

4. When did you start to use a computer? - Kiedy zacząłeś używać komputera ?
- I'm using the computer since my parents gave him for Christmas. - Używam komputera od kiedy rodzice dali mi go na święta.

5. When did you start to learn English? - Kiedy zacząłeś uczyć się angielskiego ?
- I learn English from first class of gymnasium - Uczę się angielskiego od pierwszej klasy gimnazjum
1 5 1