Odpowiedzi

2009-10-28T17:43:26+01:00
R - COH + Ag₂O → R - COOH + 2 Ag
Aldehyd utlenił się do kwasu karboksylowego z wydzieleniem metalicznego srebra. W tej reakcji interesuje nas tylko srebro i aldehyd. Widzimy, że 1 mol aldehydu powoduje wydzielenie 2 moli srebra. Masa mola srebra wynosi 108 g. Układamy proporcję:

1 mol srebra------------------------------108 g
2 mole srebra-----------------------------x (g)

x = 216 g srebra
Tyle srebra wydziela się, gdy reaguje 2 mole aldehydu. Policzymy, jaka część mola aldehydu przereaguje, gdy reaguje 21,6 g srebra.

21,6 g srebra----------------------------x (moli aldehydu)
216 g srebra----------------------------1 mol aldehydu

x = 0,1 mola

Czyli widzimy, że 0,1 mola to ilość aldehydu podana w zadaniu, czyli 8,6 g. Wobec tego 1 mol tego aldehydu ma 86 g.

Skorzystamy z wzoru ogólnego aldehydów
CnH(2n+1)COH = 86 g

M węgla = 12 g
M wodoru = 1g
M tlenu = 16 g

Podstawiamy do wzorku i mamy:
n * 12 g + (2n + 1) * 1g + 12 g + 16g + 1g = 86 g
Pozbywamy się gramów i liczymy:
12n + 2n + 1 + 29 = 86
14n = 56
n = 4

Wzór aldehydu to:

C4 H9 COH, a nazwa - butanal.

Pozdro))
2 4 2