Odpowiedzi

2010-03-23T04:08:10+01:00
Obliczyc srednia mase molowa mieszaniny zawierajacej wodór i hel w stosunku
a) objetosciowym 1:1
Wodór i hel to gazy.
1 mol H2 waży 2g, co odpowiada ok. 22,4 dm3 w warunkach normalnych
1 mol He waży 4g, co odpowiada ok. 22,4 dm3 w warunkach normalnych
A więc stosunek objętościowy jest jednocześnie stosunkiem molowym
Te same ilości gazów (w molach) zajmują te same objętości.
Masa molowa mieszaniny: (2g + 4g) / 2 mol = 3 g/mol

b) wagowym 1:1
1 mol H2 waży 2g
1/2 mol He waży 2g
Stosunek wag wynosi 2g : 2g = 1:1
Masa molowa mieszaniny: (2g + 2g) / (1 + 1/2 mol) = 4*(2/3) = 2,67 g/mol

c) molowym 1:1
Patrz zadanie a)
1 5 1