Rowerzysta ruszył z miejsca i po 20 s ruchu jednostajnie przyspieszonego osiągnął szybkość 5 m/s i z tą szybkością poruszał się przez 30 s. Następnie zaczął hamować i po 10 s ruchu jednostajnie opóźnionego zatrzymał się. Jaką drogę przebył rowerzysta od początku ruchu? Jaka była jego szybkość średnia?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • smq
  • Początkujący
2010-03-23T03:17:36+01:00
V=5m/s t₁=20s t₂=30s t₃=10s

S₁ - droga przebyta podczas ruchu przyspieszonego.
S₁=a₁t₁²/2
a₁=ΔV₁/t₁ ΔV₁=V
Po podstawieniu otrzymamy
S₁=Vt₁/2
S₁=5*20/2=50m

S₂ - droga przebyta podczas ruchu jednostajnego
S₂=Vt₂
S₂=5*30=150m

S₃ - droga przebyta podczas ruchu opóźnionego
S₃=a₂t₃²/2
a₂=ΔV₂/t₃ ΔV₂=V
Po podstawieniu otrzymamy
S₃=Vt₃/2
S₁=5*10/2=25m

S - droga całkowita
S=S₁+S₂+S₃
S=50+150+25
S=225m

Średnia szybkość (V₁) to całkowita przebyta droga przez całkowity czas jazdy, a więc
V₁=S/(t₁+t₂+t₃)
V₁=225/(20+30+10)
V₁=225/60=3,75m/s
2 5 2