Ułóż i rozwiąż odpowiednie równania.
a)Srednia arytmetyczna liczby x i liczby o 7 większej od x wynosi 20.
b)Srednia arytmetyczna trzech liczb:liczby y,;iczby 3 razy większej od y i liczby o 10 większe od y wynosi 16..
c)Do liczby 15 dodano liczbę y,a od liczby 51
odjęto y i otrzymano równe liczby.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-23T08:08:39+01:00
A.)
(x+x+7)/2 = 20
(2x+7)/2=20 /*2
2x+7=40
2x=33/:2
x=16,5
b.)
y+3y+y+10)/3 =16
(5y+10)/3=16 / *3
5y+10=48
5y=38/:5
y=7,6
c.)
15+y=51-y
y+y=51-15
2y=36/:2
y=18
151 4 151
2010-03-23T08:09:36+01:00
Średnia arytmetyczna liczb, to iloraz sumy tych liczb przez ich ilość:
mamy n liczb: a, b, c, d, e, f, ....
śr. artym. tych liczb = (a+b+c+d+.....)/n
a)
pierwsza liczba x
druga liczba x+ 7
średnia arytmetyczna tych dwóch liczb 20
suma tych liczb x+ x+ 7 = 2x+ 7
(2x+ 7)/2 = 20 /*2
2x+7 = 20*2
2x+ 7 = 40
2x = 40- 7
2x = 33
x = 33:2= 16,5
16,5+ 7 = 23,5
Odp. Te liczby to 16,5 i 23,5.
b)
pierwsza liczba y
druga liczba 3y
trzecia liczba y+ 10
średnia arytmetyczna tych trzech liczb 16
suma tych liczb y+ 3y+ y+ 10 = 5y+ 10
(5y+ 10)/3= 16 /*3
5y+ 10 = 16*3
5y+ 10 = 48
5y = 48- 10
5y = 38
y = 38: 5
y = 7,6
3*7,6 = 22,8
7,6+ 10 = 17,6
Odp. Te liczby to: 7,6; 22,8 i 17,6.
c)
do 15 dodano y, czyli 15+ y
od 51 odjęto y, czyli 51- y
Mamy równanie:
15+ y = 51- y /+y-15
y+ y = 51- 15
2y = 36
y = 36: 2 = 18
Odp. Tą liczbą y jest 18.

55 3 55